ReadyPlanet.com


โต๊ะเลื่อยวงเดือน (แบบตุ๊ๆ)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน


          หลังจากวางโครงการมาเป็นเวลานานพอสมควร  เรื่องที่จะทำโต๊ะผ่าไม้ (วงเดือน) เอาไว้ใช้งานที่วัด ช่วงนี้พอมีเวลาบ้างประมาณวันละ ๑ ชั่วโมง ก็เลยตกลงใจลงมือทำมาได้หลายวันแล้ว (เริ่มเมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๕๕) จากวันนั้นถึงวันนี้ผลที่ได้เป็นรูปธรรมคือได้ตัวโครงของโต๊ะที่ประกอบด้วย ขาและคานเท่านั้นเอง  ทีแรกคิดว่ารอให้ทำเสร็จแล้วค่อยนำมาให้ชมกัน แต่คิดไปคิดมาแล้วนำมาให้ชมพร้อมๆ กับที่ทำไปด้วยก็น่าจะดีกว่า เพราะหากติดขัดหรือมีปัญหาตรงไหนจะได้ขอคำปรึกษาไปด้วยในตัว  กว่าจะเสร็จอาจจะต้องใช้เวลามากพอสมควร   เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้เวลายามว่างจากงานอื่นแล้วค่อยมาทำ  ดูแล้วก็น่าน้อยใจ  ทั้งที่เป็นงานที่ชอบกว่างานอื่น ๆ เสียอีก แต่กลับให้เวลาน้อยกว่างานอื่นๆ มันเป็นเช่นนั้นเอง หวังว่าคงไม่รอจนเบื่อกันก่อนนะครับ  ยินดีที่ได้แบ่งปันกันครับ
พระมหาวิชาญ  สุขวฑฺฒโน


ปล.แบบตุ๊ๆ แปลว่า"แบบพระๆ" เป็นภาษาเหนือครับ

 ผู้ตั้งกระทู้ พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) กระทู้ตั้งโดยสมาชิก :: วันที่ลงประกาศ 2012-06-06 21:36:38


1 2 3 »

ความคิดเห็นที่ 1 (1494924)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

รูปที่ ๑

เริ่มกันเลยนะครับ
ในภาพเป็นแบบที่อาตมาเขียนร่างขึ้นมาเพื่อช่วยให้มอง เห็นเป็นรูปเป็นร่าง  นี่วาดสุดฝีมือแล้วครับได้แค่นี้เอง  ครั้นจะพึ่งโปรแกรมคอมฯ ช่วย.....ก็ทำไม่เป็นอีก หรือทำแล้วกลัวจะไม่ออกมาเป็นรูปโต๊ะ เลยเอาตามที่ตัวเองถนัดก็แล้วกัน  ขนาดของโต๊ะโดยรวมตามภาพครับ กว้าง ๘๐ ซม.  ยาว ๑๒๐ ซม. สูง ๗๕ ซม.

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-06 21:49:32


ความคิดเห็นที่ 2 (1494927)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

รูปที่ ๒

 ต่อไปเป็นการเตรียมไม้ครับ เป็นไม้สักขนาด ๖" x ๑ ๑/๓" ยาว ๓ เมตร เอามาใสและตัดตามขนาดตามต้องการ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-06 21:53:42


ความคิดเห็นที่ 3 (1494930)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

รูปที่ ๓

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-06 21:56:43


ความคิดเห็นที่ 4 (1494931)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

รูปที่ ๔

 เริ่มจากขาทั้ง ๔ ก่อน ขนาดกว้าง ๐๘ ซม.หน้า ๐๖ ซม. สูง ๗๒.๕ ซม. ใช้วิธีเพลาะเพื่อเพิ่มความหนาของไม้  พอดีไม่มีไม้หนาๆ เลยต้องใช้วิธีนี้ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-06 21:58:19


ความคิดเห็นที่ 5 (1494934)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

รูปที่ ๕

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-06 22:03:55


ความคิดเห็นที่ 6 (1494935)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

รูปที่ ๖

ระหว่างที่รอกาวแห้งก็ไปจัดการเตรียมส่วนที่เป็นคานทั้ง ๘ อัน ทั้งด้านบนและด้านล่าง

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-06 22:04:55


ความคิดเห็นที่ 7 (1494936)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

รูปที่ ๗

คานบนจำนวน ๔ อัน  กว้าง ๑๒ ซม. หนา ๐๓ ซม. ยาว ๑๐๔ ซม. จำนวน ๒ อัน  และยาว ๖๗ ซม. จำนวน ๒ อัน
คานล่างจำนวน ๔ อัน  กว้า ๐๖ ซม.หน้า ๐๓ ซม.ยาว ๑๐๔ ซม. จำนวน ๒ อัน  และยาว ๖๗ ซม.  จำนวน ๒ อัน
ตามภาพเป็นการวางรวมกับเสาทั้งสี่

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-06 22:06:02


ความคิดเห็นที่ 8 (1494938)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

รูปที่ ๘

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-06 22:06:38


ความคิดเห็นที่ 9 (1494939)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

รูปที่ ๙

หลังจากเตรียมทั้งขาและคานครบตามจำนวนแล้ว ต่อไปก็จัดการเจาะเดือยขาทั้ง ๔ ให้ครบ วิธีการเจาะร่องเดือยอาตมาใช้เร้าเตอร์เจาะครับ ขนาดความกว้างของร่องเดือยครึ่งนิ้ว ส่วนความยาวตามขนาดของคานครับ  ลืมบอกแต่แรกว่าอาตมาใช้การประกอบด้วยวิธีฝังเดือยทั้งหมด และิยึดติดด้วยกาวและสลักไม้

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-06 22:07:30


ความคิดเห็นที่ 10 (1494945)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

รูปที่ ๑๐

ส่วนด้านล่างนี้เป็นการบากเดือยตัวผู้โดยใช้เร้าเตอร์เป็นตัวช่วย

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-06 22:08:36


ความคิดเห็นที่ 11 (1494947)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

รูปที่ ๑๑

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-06 22:09:42


ความคิดเห็นที่ 12 (1494949)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

รูปที่ ๑๒

จัดการแต่งเดือยตัวผู้ให้เป็นรูปตามร่องเดือย

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-06 22:10:34


ความคิดเห็นที่ 13 (1494950)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

รูปที่ ๑๓

แล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-06 22:11:20


ความคิดเห็นที่ 14 (1494951)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

รูปที่ ๑๔

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-06 22:12:02


ความคิดเห็นที่ 15 (1494952)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

รูปที่่ ๑๕

พอเตรียทุกอย่างพร้อมแล้วก็จับมาถ่ายรูปหมู่สักหน่อยเก็บไว้เป็นที่ระลึก

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-06 22:13:01


ความคิดเห็นที่ 16 (1494953)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

รูปที่ ๑๖

จัการประกบอทุกส่วนที่เตรียมไว้ให้เข้าที่ตามแบบครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-06 22:13:54


ความคิดเห็นที่ 17 (1494956)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

รูปที่ ๑๗

ทากาวเยอะไปหน่อย..เล่นเอาซ่ะทะลักเลย  แต่ไม่มีปัญหาจัดการเช็ดออกได้ครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-06 22:14:57


ความคิดเห็นที่ 18 (1494958)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

รูปที่ ๑๘

พอกาวแห้งเรียบร้อยแต่งเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเพื่อความเรียบร้อยและสวยงามตามใจชอบ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-06 22:15:46


ความคิดเห็นที่ 19 (1494959)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

รูปที่ ๑๙

แล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-06 22:16:37


ความคิดเห็นที่ 20 (1494961)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

รูปที่ ๒๐

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-06 22:17:12


ความคิดเห็นที่ 21 (1494962)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

รูปที่ ๒๑

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-06 22:17:47


ความคิดเห็นที่ 22 (1494963)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

รูปที่ ๒๒

วันนี้มีเท่านี้ก่อน หากมีความคืบหน้าจะนำมาเพิ่มเติมทีหลังครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-06 22:18:47


ความคิดเห็นที่ 23 (1494968)
avatar
toon

ฝีมือ พระมหาวิชาญ ไม่ธรรมดา ว่าแต่โต๊ะเลื่อยไม้สัก เป็นผมคงไม้กล้าใช้อะครับ กลัวโต๊ะเป็นรอย

ผู้แสดงความคิดเห็น toon (toon_u21-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-06-06 22:27:33


ความคิดเห็นที่ 24 (1494976)
avatar
banjo

ท่านเป็นอีกหนึ่ง ในยอดฝีมือของบอร์ดนี้ครับ เป็นแบบอย่าง

ที่ผมจะพยายามทำให้ได้ สักเสี้ยวหนึ่งของท่านก็ยังดี

ผู้แสดงความคิดเห็น banjo (banjongwbumrung-at-yahoo-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-06 22:49:43


ความคิดเห็นที่ 25 (1494977)
avatar
banjo

ท่านเป็นอีกหนึ่ง ในยอดฝีมือของบอร์ดนี้ครับ เป็นแบบอย่าง

ที่ผมจะพยายามทำให้ได้ สักเสี้ยวหนึ่งของท่านก็ยังดี

ผู้แสดงความคิดเห็น banjo (banjongwbumrung-at-yahoo-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-06 22:49:58


ความคิดเห็นที่ 26 (1494978)
avatar
เอ๋ เพาะช่าง

ฝีมือระดับพระกาฬ.....แค่ไตเติ้ลก็ถอดใจแล้วผม555
เดี๋ยวของหลวงพี่เสร็จ ผมจะเอาวิธีขึ้นโต๊ะเลื่อยวงเดือนของผมบ้าง
แต่เป็นสไตล์บู๊ๆใส่อย่างเดียว(หาความปราณีตไม่ค่อยเจอ)ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เอ๋ เพาะช่าง (hometist-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-06 22:52:25


ความคิดเห็นที่ 27 (1494980)
avatar
เขมทัต กรัยวิเชียร

กราบเรียนท่านวิชาญฯ

ดีใจมากครับที่ได้อ่านเรื่องของพระคุณเจ้าอีกครั้งหลังจากเงียบไปนาน

ดูการทำโต๊ะเลื่อยแล้วก็ชื่นชมท่านครับ ทำได้เรียบร้อยและแข็งแรงดีมากครับ

สงสัยว่าโต๊ะตัวนี้อาจจะเป็นโต๊ะเลื่อยวงเดือนที่ทำด้วยไม้สักตัวเดียวในประเทศไทยครับ :)

 

ถ้าท่านยังไม่ได้เจารูสอดลิ่มไม้ผมอยากแนะนำวิธีการเจาะรูยึดลิ่มไม้แบบเยื้องศูนย์ หรือแบบ Draw Bore การยึดลิ่มแบบนี้จะทำให้เกิดแรงดูดให้บ่าพนังอัดเข้าหาหน้าเสาโดยใช้ลิ่มเป็นตัวดูด

ผู้แสดงความคิดเห็น เขมทัต กรัยวิเชียร (kematat_k-at-yahoo-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-06 23:00:01


ความคิดเห็นที่ 28 (1494981)
avatar
พงษ์(บ้านงานไม้)

 ..โห.. " ไม้สัก " ทั้งโต๊ะเลยเหรอเนี่ย..ที่บ้านก้อมีเต็มเพดาน อายุเท่าบ้าน ร้อยปีเศษ ..แต่ไม่กล้าเอามาใช้ ..เสียดาย

ผู้แสดงความคิดเห็น พงษ์(บ้านงานไม้) (bangranmai_k-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-06 23:00:08


ความคิดเห็นที่ 29 (1494985)
avatar
เขมทัต กรัยวิเชียร

เพิ่งสังเกตว่า ระหว่างที่ผมกำลังเตรียมภาพเรื่องการตอกลิ่มแบบเยื้องศูนย์นั้นท่านวิชาญก็กำลังลงภาพเพิ่ม และท่านได้ต่อพนังเข้ากับขาโดยเจาะรูตอกลิ่มไปเรียบร้อยแล้ว

โครงโต๊ะออกมาบึกบึนดีแท้ครับพระคุณเจ้า :)

ไม้สักเก่าที่ใช้ก็ดูเนื่อแกร่งกว่าและน่าใช้สักปลูกมากครับ ผมไม่ได้มองว่ารอยตะปูเป็นตำหนิแต่มองว่าเป็นเสน่ห์ของไม้เก่าที่สื่อถึงคุณภาพไม้ที่หาไม่ได้อีกแล้วครับ

 

ดังนั้นผมจะยกเรื่องการตอกลิ่มแบบเยื้องศูนย์ไปเขียนในโอกาสหน้านะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เขมทัต กรัยวิเชียร (kematat_k-at-yahoo-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-06 23:06:50


ความคิดเห็นที่ 30 (1494993)
avatar
peter o

กราบ นมัสการพระคุณเจ้าขอรับ

กระผมเห็นงานพระคุณเจ้าแล้วทำให้กระผมรู้สึกอึ้งไปเลยขอรับ

พระคุณเจ้าเป็นพระปฏิบัติ(งานไม้)ที่แท้จริง ทำงานโดยลำพังแต่เพียงรูปเดียว

ตอนนี้กระผมกำลังออกแบบ เครื่องมือ Track saw เอาไว้ใช้สำหรับตัดแบ่งไม้ 4"x8"

หากกระผมพัฒนาเสร็จกระผมตั้งใจนำถวายพระคุณเจ้าเอาไว้ช่วยแบ่งเบางานไม้ของพระคุณเจ้าได้ไม่มากก็น้อยนะขอรับ

ผู้แสดงความคิดเห็น peter o ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-06 23:34:29


ความคิดเห็นที่ 31 (1495048)
avatar
RUNMAZ

รอชมต่อครับ พระคุณเจ้า

ผู้แสดงความคิดเห็น RUNMAZ วันที่ตอบ 2012-06-07 07:06:07


ความคิดเห็นที่ 32 (1495099)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน

เจริญพรทุกท่านนะครับ  อนุโมทนาขอบคุณนะครับที่เข้ามาทักทายและติชม

ครับโยม toon  ที่ว่าไม่ธรรมดา ก็คงจะจริงตามที่โยมว่าครับเพราะอาตมาเอาไม้สักมาทำก็เลยทำให้ผิดธรรมดาไป ส่วนเรื่องฝีมือนั้น ธรรมดาแน่นอนครับยืนยันได้ จะใช้ไม้อย่างอื่นทำก็หากได้ยากกว่าไม้สักครับ

โยม banjo ครับอาตมายังต้องฝึกหัดอีกมากมายสำหรับงานไม้ ฝึกไปเรื่อยๆ ทำไปเรื่อยๆ เท่าที่โอกาสจะมีให้  ก็ยังเป็นขั้นเิริ่มเตรียมอนุบาลอยู่นะครับ ทุกคนมีความแตกต่างกันไม่มากนักเรื่องของฝีมือ ซึ่งทุกคนมีออยู่แล้ว เพียงแต่จะนำออกมาใช้หรือไม่  ตรงนี้ต่างหากที่แตกต่างกันมาก  อาตมาดีใจนะครับที่อย่างน้อยเลยก็ทำให้โยมได้มีกำลังใจในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาำตามกำลังของตนเอง อนุโมนาครับ

โยมเอ๋ ครับ อย่าเพิ่งถอดใจเลยนะครับ ถ้าถอดใจตอนนี้อาตมาก็อดได้ชมผลงานซิครับ ผลงานของทุกท่านอาตมาให้ความเคารพเสมอเท่าเทียมกัน บางครั้งผลงานที่ดีก็ได้แรงบัลดาลใจหรือได้แบบมาจากงานอื่นๆ ที่เราอาจจะคิดว่าเป็นงานไม่ดี หากจะมองกลับกันแล้ว "นั่นคือครู" นะครับ  อาตมารอชมอยู่นะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-07 10:43:32


ความคิดเห็นที่ 33 (1495110)
avatar
ปราโมทย์ พิดโลก

 นมัสการครับท่านมหาวิชาญ........โอ้โห....ท่านบอกว่าไม้อย่างอื่นหายากกว่าไม่สัก....ผมงี้อยากย้ายไปอยู่ลำพูนซะแล้ว....เพราะผมหาได้แต่ไม้จ๊อยน์กับไม้อัดสักเท่านั้นเองครับ....รอชมภาคต่อครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปราโมทย์ พิดโลก (motepits6-at-yahoo-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-07 11:24:45


ความคิดเห็นที่ 34 (1495123)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน

เจริญพรครับ โยมเขมทัต

ใช่ครับอาตมาห่างบอร์ดไปนานพักใหญ่  เข้ามาเป็นครั้งคราวเพียงเวลาสั้นๆ บางครั้งก็มาแอบอ่านบทความดีๆ ของเพื่อนสมาชิกอยู่บ้าง แต่แทบจะไม่ได้ออนไลน์เลย  เนื่องจากภาระในวัดเพิ่มมากขึ้น จริงๆ สถานที่ก็เท่าเดิมเหมือนเดิม  แต่ว่าพระที่เคยอยู่ช่วยงานประจำที่วัด  ได้ย้ายไปเรียนหนังสือที่เชียงใหม่  ก็เลยทำให้ต้องใช้เวลาไปกับงานส่วนอื่นๆ มากขึ้น ถ้าพูดแบบชาวบ้านก็ประมาณว่า "ตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อต" ประมาณนั้นครับ  วันหนึ่งเช้ามาอยู่บริเวณหน้าวัดบางครั้งยังไม่ถึงหลังวัดเลยก็หมดวันเสียแล้ว ยิ่งช่วงนี้ด้วยเข้าหน้าฝนแล้ว ต้องรบกับหญ้าเป็นการใหญ่ บางที่ตัดหญ้าหน้าวัดเสร็จหลังวัดก็ยาวต่อ วัดมีืพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๙๐ ไร่กว่า พระอยู่ประจำ ๕ รูป พระที่ช่วยงานได้จริงๆ ไม่เกิน ๒ รูป ก็เลยทำให้มีกิจกรรมให้ทำอยู่ตลอดไม่ขาดช่วงครับ ส่วนตัวอาตมาเองคิดว่าดีครับ ได้ช่วยงานพระศาสนาทั้งกำลังกายและใจไปพร้อมๆ กัน เป็นการฝึกฝนตนเองประการหนึ่ีงด้วยครับ

พูดถึงนิดเดียวร่ายยาวเลย    เข้าเรื่องโต๊ะวงเดือนต่อนะครับ  อาตมาตั้งใจว่าอยากจะให้โต๊ะตัวนี้อยู่ไปนานๆ ก็เลยต้องทำให้แข็งแรงเป็นพิเศษกว่าปกติหน่อย อีกอย่างโต๊ะตัวนี้เป็นตัวแทนของสมาิชิกของเรา  เนื่องจากเป็นผลมาจากส่วนพิเศษของการจัดงาน"คุยจ้อ...คองานไม้" ครั้งที่ผ่านมา ที่สมาชิกได้จัดสรรค์นำเครื่องเลื่อย (วงเดือน) มาถวาย ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของทุกคน  อาตมาก็เลยตั้งใจว่าจะทำให้ดีและคุ้มค่าต่อความตั้งใจของทุกคนมากที่สุด ขอให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาในกุศลครั้งนี้ด้วยนะครับ  ส่วนเรื่องของส่วนประกอบของโต๊ะเช่นขาและคานต้องการให้มีขนาดใหญ่ สำหรับคานได้ตามเป้า แต่ขาทั้ง ๔ หย่อนกว่าเป้านิดหน่อย จริงๆ อยากได้ขาขนาด ๔ x ๔ นิ้วแป๊ะแต่ไม้หนาไม่พอ หรือถ้าจะทำจริงๆ ก็ต้องใช้ไม้ถึง ๓ ท่อนมาเพลาะรวมกันถึงจะได้  แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าพอใจครับ

สงสัยว่าโต๊ะตัวนี้อาจจะเป็นโต๊ะเลื่อยวงเดือนที่ทำด้วยไม้สักตัวเดียวในประเทศไทยครับ :)  อาตมาเองก็ไม่แน่ใจนะครับ อาจจะมีที่อื่นอีกก็เป็นได้  ส่วนประเทภของเนื้อไม้จัดเข้าในกลุ่มไม้เก่า ก็คือไม้่ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับไม้เก่า รอยตำหนิต่าง ๆ เช่น รอยตะปู หรืออื่นๆ ย่อมมีเป็นของคู่กันอย่างที่โยมได้แสดงความเห็นไว้ว่า ไม้สักเก่าที่ใช้ก็ดูเนื่อแกร่งกว่าและน่าใช้สักปลูกมากครับ ผมไม่ได้มองว่ารอยตะปูเป็นตำหนิแต่มองว่าเป็นเสน่ห์ของไม้เก่าที่สื่อถึง คุณภาพไม้ที่หาไม่ได้อีกแล้วครับ  การทำไม้เก่าต้องเพิ่มความพยายามจากปกติหลายเท่าตัวครับ ต้องคอยตรวจระวังดูให้ถี่ถ้วน ก็ดีอีกแบบนะครับเป็นการเพิ่มการบังคับใจของผู้ทำให้นิ่งมากขึ้น

ส่วน เรื่องการตอกลิ่มแบบเยื้องศูนย์  หากไม่เป็นการรบกวนหรือมีเวลาก็สามารถเขียนได้เลยครับ อาตมาและเพื่อนๆ จะได้นำไปศึกษาต่อได้ เวลาไปทำชิ้นงานอื่นจะได้นำไปใช้ได้เลย หรือตามแต่เห็นควรนะครับ 

ถึงโยมพงษ์ครับ  ใช่ครับคิดว่าจะใช้ไม้สักทั้งหมด แต่อาจจะมีประดู่ปนบ้างเล็กน้อย  ใจจริงก็เสียดายเหมือนกันครับ แต่มาคิดแล้วๆ คิดอีกว่า ถ้าเสียดายแล้วยังได้ใช้  ก็น่าจะดีกว่าเสียดายแล้วไม่ทันได้ใช้ ก็เลยต้องรีบใช้ กลัวไม่ทันได้ใช้ หลาย"ใช้"เหลือเกินอย่างเพิ่งงงนะครับ อาตมาพูดเล่นๆ ครับ โยมพงษ์โชคดีมากเลยได้อยู่บ้านไม้เก่าอายุเป็นร้อยปี ไม้อายุขนาดนี้ประมาณค่ามิได้แล้วนะครับ 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-07 12:40:31


ความคิดเห็นที่ 35 (1495127)
avatar
พงษ์(บ้านงานไม้)

 ..จริงอย่างที่ หลวงพี่ ท่านว่า ไม้สักหาได้ง่ายกว่าไม้อย่างอื่นจริง ๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น พงษ์(บ้านงานไม้) (bangranmai_k-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-07 12:52:36


ความคิดเห็นที่ 36 (1495137)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน

โยม peter o อาตมาขออนุโมทนาขอบคุณในส่วนปุพพเจตนาเบื้องต้นครับสำหรับ เครื่องมือ Track saw ดังกล่าวครับ

ครั้งหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเ้จ้าคุณ "พระธรรมกิตติวงศ์" ท่านมีโอกาสได้มาเยื่ยมที่วัด ท่านบอกว่า "การทำงานไม้ก็คือการปฏิบัตธรรม-สมาธิ" อย่างหนึ่ง

โยม RUNMAZ  เจริญพรนะครับ

โยม ปราโมทย์ พิดโลก  เจริญพรเป็นความจริงครับ ไว้วันหลังอาตมาจะมาเล่ารายละเดียดให้ฟังครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-07 13:22:10


ความคิดเห็นที่ 37 (1495158)
avatar
peter o

สาธุพระคุณเจ้า

"การทำงานไม้ก็คือการปฏิบัตธรรม-สมาธิ" การทำงานทุกสิ่งทุกอย่าง ก็คือการปฏิบัติธรรม-สมาธิ หากเรามีการทำงาน จิตใจของเราก็ไม่หมกมุ่นอยู่กับอบายมุข เมื่อเราปฏิบัติธรรม(ทำกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง)นานๆเข้า ก็เกิดมีสมาธิ เมื่อเกิดสมาธิก็เกิดสติ ทำให้เราได้ไตร่ตรอง สิ่งต่างๆรอบตัวเราได้ดีขึ้น พิจรณาได้ระเอียดขึ้น หากฝึกฝนตนเองให้บ่อยๆ จิตใจเราก็สะอาด ไม่ไปเบียดเบียนใคร ตั้งตนอยู่ในศิลธรรม ผลบุญอันนี้ก็จะก่อเกิดน้อมนำให้เราได้รับความปิติสุข จริงอย่างที่พระพุทธศาสนาท่านได้สอนไว้ขอรับพระคุณเจ้า

ผู้แสดงความคิดเห็น peter o ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-07 15:12:55


ความคิดเห็นที่ 38 (1495174)
avatar
พงษ์(บ้านงานไม้)

 ..ขออนุญาติ ต่อให้ คุณ Peter o

 

สาธุพระคุณเจ้า

"การทำงานไม้ก็คือการปฏิบัตธรรม-สมาธิ" การทำงานทุกสิ่งทุกอย่าง ก็คือการปฏิบัติธรรม-สมาธิ หากเรามีการทำงาน จิตใจของเราก็ไม่หมกมุ่นอยู่กับอบายมุข เมื่อเราปฏิบัติธรรม(ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง)นานๆ ก็เกิดสมาธิ เมื่อเกิดสมาธิก็เกิดสติ ทำให้เราได้ไตร่ตรอง สิ่งต่างๆรอบตัวเราได้ดีขึ้นพิจณาได้ระเอียด หากฝึกฝนตนเองให้บ่อย จิตใจเราก็สะอาด ไม่เบียดเบียนใคร ตั้งตนอยู่ในศิลธรรม ผลบุญอันนี้ก็จะก่อเกิดน้อมนำให้เราได้มีความปิติสุข จริงอย่างที่พระพุทธศาสนาท่านได้สอนไว้ขอรับพระคุณเจ้า

.....เอวัง...ก้อมีด้วยประการ เช่นนี้....สา าาาาาาาาาาาาา ธุ..

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พงษ์(บ้านงานไม้) (bangranmai_k-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-07 16:45:36


ความคิดเห็นที่ 39 (1495190)
avatar
changchai

นมัสการหลวงพี่วิชาญครับ

ถึงแบบโต๊ะจะใช้มือวาดแต่ว่าของจริงไม่ธรรมดาเลยครับ

ทั้งละเอียดและดูมั่นคง โต๊ะเลื่อยวงเดือนของผมเทียบไม่ได้เลยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น changchai (chai-elecs-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-07 17:50:10


ความคิดเห็นที่ 40 (1495210)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

รูปที่ ๒๓

ตามที่ได้บอกไว้แต่ต้นครับว่า "นำมาให้ชมพร้อมๆ กับที่ทำไปด้วย" เวลามีปัญหาจะได้ขอคำปรึกษาไปในตัว ตามนั้นเลยครับ โต๊ะตัวนี้อาตมาตั้งใจจะทำแบบสไลด์ได้อย่างถาวร  (คือให้ติดกับโต๊ะแบบถาวร) รางสไลด์จากที่ดูๆ แล้วเห็นมีหลายแบบหลายอย่างทั้งสำเร็จรูปและทำขึ้นเอง ที่หมายใจไว้แล้วมีสองแบบตามรูปที่ ๒๓-๒๕  แต่ยังไม่ตกลงใจร้อยเปอร์เซ็น  จึงขออนุญาตปรึกษาทุกท่านว่า พอจะมีแบบรางสไลด์แบบไหนบ้างที่เหมาะสมกับโต๊ะตัวนี้  ถ้าเป็นแบบที่สามารถสร้างขึ้นเองได้ก็ยิ่งดีเลยครับ (ให้กลับไปดูรูปที่ ๑ ประกอบนะครับ จะเห็นว่าืพื้นโต๊ะถูกแบ่งเป็น ๓ ส่วน ๆ ที่อยู่ตรงกลางคือส่วนที่ต้องการให้สไลด์ได้ครับ)

 เจริญพรครับโยม changchai  เป็นแบบที่ค่อยๆ คิดค่อยๆ ทำครับ ของโยมคงมหดปัญหาแล้วนะครับ ต่อไปจะได้ใช้งานได้อย่างหายห่วง

 


 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-07 18:51:08


ความคิดเห็นที่ 41 (1495214)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

รูปที่ ๒๔

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-07 18:54:55


ความคิดเห็นที่ 42 (1495217)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

รูปที่ ๒๕

นี่เป็นชิ้นส่วนต่างๆ ที่ถอดออกมา ตามแบบในรูปที่ ๒๓ พอจะทำเองไหว

แต่ตามรูปที่ ๒๔ และ ๒๕ ดูมั่นคงดีแต่คงทำเองลำบาก

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-07 18:58:37


ความคิดเห็นที่ 43 (1495312)
avatar
ไพบูลย์

 นมัสการ หลวงพี่ ผมอยากถามว่า หลวงพี่ตุ๋ย ที่ไปจากวัดปากน้ำภาษีเจริญ ไปอยู่ที่วัดสวนลำใย ยังอยู่ที่นั่นหรือเปล่าครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ไพบูลย์ วันที่ตอบ 2012-06-07 22:01:14


ความคิดเห็นที่ 44 (1495387)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน

เจริญพรครับโยมไพบูลย์  หลวงพี่ตุ๋ย  อาตมาเรียกท่านว่า"หลวงพ่อ" ท่านอยู่วัดสวนลำไยครับ ตอนนี้ท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ  ท่านจะเดินทางระหว่างกรุงเทพ-ลำพูนเป็นประจำทุกเดือน  ส่วนช่่วงนี้ท่านยังติดภาระทีวัดปากน้ำครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-08 08:42:19


ความคิดเห็นที่ 45 (1495396)
avatar
ไพบูลย์

 ขอบคุณครับ ท่านมหา หลวงพี่ตุ๋ย ท่านบวชประมาณรุ่นใกล้ๆ กับพี่ชายผมครับ ไม่ได้ยินข่าวคราวท่าน ขอบคุณท่านอีกครั้งครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ไพบูลย์ วันที่ตอบ 2012-06-08 09:48:38


ความคิดเห็นที่ 46 (1495452)
avatar
peter o-ver

กราบนมัสการพระคุณเจ้า

รูปที่ 24,25 พอจะมีรายละเอียดหรือรูปเพิ่มเติมไหมขอรับ

เท่าที่ดูแล้วพอทำได้แต่ต้องใช้ทุนสูงสักหน่อยขอรับ

ผู้แสดงความคิดเห็น peter o-ver ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-08 14:59:45


ความคิดเห็นที่ 47 (1495489)
avatar
<สุทิน.คลองตัน>
image

โดย ส่วน ตัว ... ผม ชอบ ภาพ นี้ มาก ... ครับ ... !

ได้ เห็น ... กิจ ของ สงฆ์ ...

... ใน อีก อิริยาบถ ... ที่ เรา ไม่ ค่อย จะ ได้ เห็น กัน ... !

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... 

จาก ความเห็น ที่ 23 , 27

คุณ toon และ คุณ เขมทัต ได้ พูด ถึง ...

... โต๊ะ เลื่อย วง เดือน ไม้ สัก ...

... โต๊ะ เลื่อย วง เดือน ไม้ สัก ... ตัว เดียว ใน ประ เทศ ไทย ...

แล้ว หลวง พี่ วิชาญ ฯ ... ท่าน ก็ แบ่ง รับ แบ่ง สู้ ว่า ...

... ไม่ แน่ ใจ ... อาจ มี ที่ อื่น อีก ก็ ได้ ... !

แต่ ถ้า บอก ว่า ... เป็น โต๊ะ เลื่อย วง เดือน ไม้ สัก ...

... ที่ ... พระ เป็น ผู้ ออก แบบ และ สร้าง ขึ้น เอง ... !

... แบบ ... ตุ๊ ๆ ... !

ผม ว่า ... เป็น หนึ่ง เดียว ... แน่ นอน ... ครับ ... !

ผู้แสดงความคิดเห็น <สุทิน.คลองตัน> ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-08 16:19:31


ความคิดเห็นที่ 48 (1495492)
avatar
<สุทิน.คลองตัน>
image

กราบ นมัสการ ถาม ถึง ... การ ทำ / แต่ง เดือย ตาม ภาพ นี้ ...

... ไม่ ทราบ ... ท่าน ได้ บันทึกภาพ ขั้นตอน ทำ ไว้ หรือ ไม่ ครับ ... ?

... เป็น เดือย ที่ ประณีต ... งด งาม มาก เลย ... ขอ รับ ... !

เผื่อ จะ ได้ เห็น jig ทำ เดือย ... แบบ ... ตุ๊ ๆ ... !

ผู้แสดงความคิดเห็น <สุทิน.คลองตัน> ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-08 16:32:24


ความคิดเห็นที่ 49 (1495504)
avatar
<สุทิน.คลองตัน>
image

ตาม แบบ ที่ ท่าน ได้ ร่าง ไว้ ...

... เป็น ราง slide ตรง กลาง ... !

ผม จึง มี ความ เห็น ว่า ...

... ตัว กลไก slide ใน ความเห็น ที่ 40 ...

... " น่า จะ " ... เหมาะ สม และ ประหยัด กว่า ... !

...  ...  ...  ...  ...  ... ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...

ส่วน ... ตัว กลไก slide ใน ความ เห็น ที่ 41 , 42

... เหมาะ กับ ... ราง slide ด้าน ข้าง ... ครับ ... !

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...

ผิด - ถูก ประการใด ... รบ กวน ... ผู้ รู้ ท่าน อื่น ...

... มา ช่วย กัน แสดง ความ คิด เห็น ด้วย ... ครับ ... ! 

ผู้แสดงความคิดเห็น <สุทิน.คลองตัน> ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-08 17:02:20


ความคิดเห็นที่ 50 (1495548)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน

ตอบโยมปีเตอร์นะครับ  รูปที่ ๒๔,๒๕ รายละเอียดอื่นมากกว่านี้ำไม่มีแล้วครับ รูปนี้อาตมาก๊อปปี๊จากเน็ตหลายปีแล้วครับจำไม่ได้แล้วว่าจากเว็บไหน ตอนนั้นเห็นว่าสวยดีเลยก๊อปเก็บไว้  เห็นด้วยครับถ้าจะทำจริงๆ ก็ทำได้แต่ลงทุนมากแน่นอน ไม่เหมาะ ผิดความตั้งใจครับ ความตั้งใจก็คือพยายามทำเองให้ได้มากที่สุด แบบประหยัด มั่นคง ใช้วัสดุที่มีอยู่ในวัดมาทำ หากสุดวิสัยแล้วค่อยว่ากันอีกที ประมาณนี้ครับ แต่ทีนำภาพมาให้ชมก็เผื่อว่าท่านใดได้พบเห็นหรือเคยทำลักษณะแบบนี้บ้าง (หมายถึงทำเองนะครับ) ส่วนตามรูปที่ ๒๓ นั้นคิดไว้นานแล้วครับ หากไม่ได้อย่างอื่นก็คงแบบนี้แน่นอน ทั้งทำง่ายและประหยัดดีครับ อนุโมทนาขอบคุณมากนะครับสำหรับความเห็น 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-08 20:56:28


ความคิดเห็นที่ 51 (1495572)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

ชมรูปช่างกล้องเล่นๆ นะครับ

ตามความเห็นที่ ๔๗ ภาพนี้ต้องขอบคุณช่างภาพสาวน้อยคนนี้ด้วยนะครับ เป็นฝีมือของเธอเอง ถ้าเป็นคนอื่นถ่ายคงไม่ได้เห็นอิริยาบถนี้นะครับ

ความเห็นที่ ๔๘,๔๙ เรื่องภาพขั้นตอนการทำเดือย อาตมาบันทึกไว้ไม่กี่ภาพเองครับ คิดว่าไม่ครบทุกขั้นตอน แต่ไม่เป็นไรครับหากมีเวลาอาตมาจะลองสาธิตการทำเดือยแบบนี้อย่างละเอียดอีกครั้ง อาจจะเป็นการถ่ายวีดีโอสั้นๆ เพื่อให้ได้เห็นอย่างชัดเจน (ว่าแต่ใครจะเป็นคนถ่าย คงหนีไม่พ้นช่างกล้องสาวน้อยคนเดิมเป็นแน่  เผื่อใจไว้ด้วยนะครัย  ) พูดกันเล่นๆ นะครับ....... ทำไม่ยากครับแบบเรียบๆ ง่ายๆ ไว้จะลอทำดูครับ  ส่วนวันนี้ก็ชม jig แบบตุ๊ๆไปพลางๆ ก่อนนะครับ แต่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่า"jig" ได้หรือเปล่่า ถ้าจะให้ถูกน่าจะเรียกว่าอะไรดี.......ไม่มีชื่อครับเรีัยกไม่ถูก แต่ก็ได้แผ่นกระกานแผ่นนี้ครับที่ช่วยอาตมาทำเตียง ๑๗ ตัวจนเสร็จ

ส่วนเรื่องกลไกสไลด์ตามความเห็นที่ ๕๐ นะครับ แต่ก็ยังไม่ตกลงใจนะครับ วันนี้อาตมาได้ลองทำเองดูอยู่ในขั้นเตรียมไม้ครับ ใช้ไม้ประดู่ทำเพราะไม้ประดู่เนื้อแข็งกว่าไม้สัก เป็นแบบผสมผลานระหว่างไม้กับตลับลูกปืน ก็ได้ความคิดจากรูปตามความเห็นที่ ๒๔,๒๕ และเห็นในกระทู้ของโยมปีเตอร์ เห็นเอาตลับลูกปืนมาติดกับไม้ ก็เลยคิดว่าต้องลองดูก่อนถ้าใช้ได้ก็ตกลงเลย ถ้าไม่ได้ก็ตามรูปที่ ๒๓ ครับ อนุโมทนาครับที่ีช่วยเสริมแนวคิด

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-08 21:35:50


ความคิดเห็นที่ 52 (1495575)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

และนี้เป็นรูปกระดานที่เรียกชื่อไม่ถูกครับ  เป็นตัวช่วยในการบากเดือย

ด้านหน้า

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-08 21:38:12


ความคิดเห็นที่ 53 (1495576)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

ด้านหลัง

 การใช้งานก็ให้กลับไปดูรูปที่ ๑๐ ประกอบเพิ่มเติมได้นะครับ แผ่นไม้ทีุ่ถูกปากกาตัวซีหนีบก็คือเจ้าแผ่นนี้เองครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-08 21:39:07


ความคิดเห็นที่ 54 (1495577)
avatar
tphen

กราบนมัสการพระคุณเจ้า

เป็นอีกคนหนึ่งที่ติดตามผลงาน รอชมต่อไปครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น tphen (tphen-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-08 21:44:49


ความคิดเห็นที่ 55 (1495591)
avatar
peter o-ver

กราบนมัสการพระคุณเจ้า

"ตอบโยมปีเตอร์นะครับ  รูปที่ ๒๔,๒๕ รายละเอียดอื่นมากกว่านี้ำไม่มีแล้วครับ รูปนี้อาตมาก๊อปปี๊จากเน็ตหลายปีแล้วครับจำไม่ได้แล้วว่าจากเว็บไหน ตอนนั้นเห็นว่าสวยดีเลยก๊อปเก็บไว้  เห็นด้วยครับถ้าจะทำจริงๆ ก็ทำได้แต่ลงทุนมากแน่นอน ไม่เหมาะ ผิดความตั้งใจครับ ความตั้งใจก็คือพยายามทำเองให้ได้มากที่สุด แบบประหยัด มั่นคง ใช้วัสดุที่มีอยู่ในวัดมาทำ หากสุดวิสัยแล้วค่อยว่ากันอีกที ประมาณนี้ครับ แต่ทีนำภาพมาให้ชมก็เผื่อว่าท่านใดได้พบเห็นหรือเคยทำลักษณะแบบนี้บ้าง (หมายถึงทำเองนะครับ) ส่วนตามรูปที่ ๒๓ นั้นคิดไว้นานแล้วครับ หากไม่ได้อย่างอื่นก็คงแบบนี้แน่นอน ทั้งทำง่ายและประหยัดดีครับ อนุโมทนาขอบคุณมากนะครับสำหรับความเห็น"

    ปุจฉา.....  การก็อป***นี้ ผิดศิลไหมขอรับ

ผู้แสดงความคิดเห็น peter o-ver ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-08 22:06:12


ความคิดเห็นที่ 56 (1495615)
avatar
พงษ์(บ้านงานไม้)

 ..ขออนุญาติหลวงพี่..ขอตอบโยม Peter ซัก 1 ดอกนะ

..วิสัชชนา..ก็อป..น่ะ..ไม่ผิดหรอก..แต่ คำข้างหลัง ก็อป น่ะ...ผิดแน่ ๆ..

ผู้แสดงความคิดเห็น พงษ์(บ้านงานไม้) (bangranmai_k-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-08 22:52:25


ความคิดเห็นที่ 57 (1495633)
avatar
peter o-ver

555.....รู้ได้งัยคุณพงษ์ ผมไม่ได้คิดอย่างนั้น มารู้อีกทีตอนที่เว็ปเขาเซ็นเซอร์ ไปทะลึ่งกับพระกับเจ้าได้งัยเดี๋ยวนรกถามหา

ผู้แสดงความคิดเห็น peter o-ver ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-08 23:46:14


ความคิดเห็นที่ 58 (1495707)
avatar
เอ๋ เพาะช่าง
image

กบเผือกกําลังเดินทางไปแล้วนะครับหลวงพี่
ถ้าถึงวัดแล้วช่วยถ่ายรูปให้ดูด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เอ๋ เพาะช่าง (hometist-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-09 12:37:37


ความคิดเห็นที่ 59 (1495757)
avatar
peter o-ver

อนุโมทนาบุญ ด้วยนะคุณเอ๋ สาาาาาาา.........ธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น peter o-ver ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-09 19:10:02


ความคิดเห็นที่ 60 (1495766)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน

เจริญพรครับโยมเอ๋  อาตมาขออนุโมทนาสาุูธุนะครับที่ถวายกบเผือกให้  วันนี้หลังจากกลับจากธุระถึงวัดบ่าย ๓ โมงกว่าเข้ามาดูที่บอร์ดรู้สึกแปลกใจนิดหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น....แต่พอนึกขึ้นได้ว่าได้ไปแซวเล่นโยมเอ๋ไว้เมื่อวันก่อนที่กระทู้"กบเผือก" ก็เป็นอันเข้าใจครับ ทันทีหลังจากนั้นก็รีบโทร.ถามโยมเอ๋โดยพลัน เพราะเกรงว่าจะเป็นการทำให้พลัดพร้ากจากเจ้าของ  และได้รับคำตอบจากโยมเอ๋ว่า กบประสงค์จะจำศีลเลยขอลามาอยู่กับอาตมาที่วัด ด้วยความยินดีนะครับ อาตมาจะดูแลเป็นอย่างดี อาจจะใช้ให้ทำงานบ้างเป็นบางครั้งคงไม่ว่ากัน หลายท่านอาจจะงงว่าเป็นมาอย่างไร เพื่อความแจ่มแจ้งเข้าไปอ่านได้ที่กระทู้ "กบเผือก"  นะครับ อนุโมทนาขอบคุณโยมเอ๋มากนะครับ ขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการตามประสค์ เจริญในหน้าที่การงาน พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ ซึ่งเป็นไปในฝ่ายสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียวตลอดไปครับ

หากได้รับแล้วจะแจ้งข่าวและส่งรูปให้ชมนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-09 19:51:26


ความคิดเห็นที่ 61 (1495770)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน

โยมปีเตอร์ครับ ตามความเห็นที่ ๕๕ หากจะให้อาตมาตอบก็คือ คำปุจฉานั่้นแหละครับคือคำ"วิสัชนา".........หยอกกันเล่นๆ นะครับ อาตมามีความเห็นว่าทุกท่านในนี้เป็นเพื่อนที่มีคติที่เป็นไปในทางเดียวกัน พูดเล่น สนุกสนาน ให้คำปรึกษาซึ่งกันและกัน ใครมีปัญหาขัดข้องใจตรงไหนด้านใด ท่านที่ชำนาญหรือมีความรู้ด้านนั้นๆ ก็ช่วยตอบแน่ะนำให้ เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกัน ทำให้มีชีวิตชีวา ไม่ถือสาซึ่งกันและกัน ทำให้มีกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไป  เป็นการดี อบอุ่นดีมากครับ อนุโมทนากับทุกท่านครับ

เจริญพรครับโยม tphen ขอบคุณมากครับที่ติดตามอาตมาเขียนเรื่องไม่ค่อยเก่ง  เคยคิดไว้ว่าจะลองเขียนเรื่องอะไรสักเรีื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับงานที่ตัวเองทำแบบเป็นเรื่องเป็นราว ประมาณว่าคนที่สนใจก็สามารถอ่านและทำตามเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ต้นจนจบได้เลย แต่คงได้แค่คิด งานที่ทำยังรู้สึกว่าจะง่ายกว่าการเขียนแบบเป็นเรื่องเป็นราวดังกล่าวเสียอีก ผลก็เลยตามที่เห็นนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-09 20:07:50


ความคิดเห็นที่ 62 (1495978)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน

          วันนี้ยังไม่มีรูปมาให้ชมเพิ่มนะครับ เพิ่งจะเตรียมไม้สำหรับทำพื้นได้บางส่วนพรุ่งนี้จะเป็นการเพลาะไม้ที่เตรียมไว้แล้วนำรูปมาให้ชมในวันต่อไปนะครับ  ไหนๆ ก็เข้ามาแล้วขออนุญาตขยายความตามที่โยมปราโมทย์ได้พูดถึงเรื่องของไม้สักในความเห็นที่ ๓๓ ว่า " ........โอ้โห....ท่านบอกว่าไม้อย่างอื่นหายากกว่าไม่สัก.... " และอาตมาก็ได้ตอบว่าจะมามาเล่าให้ฟังวันหลัง ตามความเห็นที่ ๓๖ เิ่ริ่มกันเลยนะครับเอาแบบย่อๆ ก็แล้วกัน

          ไม่สักทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีประโยชน์และคุณค่ามากน้อยแค่ไหนฉะนั้นส่วนนี้จึงขอข้ามไป  ที่อาตมาบอกว่า "หาง่าย" นั้นเชื่อว่าทุกคนต้องแอบเถึยงอยู่ในใจเป็นแน่  กล่าวคือต้องคิดอย่างเดียวกับที่โยมปราโมทย์กล่าวไว้ และโดยมาก็เป็นอย่างที่โยมคิดนั่นแหละถูกแล้ว ก่อนที่จะลงมือทำโต๊ะตัวนี้อาตมาคิดนานมากคิดแล้วคิดอีก อันดับแรกคิดถึงว่าจะใช้ไม้ประเภทไหนทำ ไม้มีมากมายหลายชนิดให้เลือก โดยเฉพาะไม้สำเร็จรูปที่พร้อมใช้โดยไม่ต้องปรับแต่งให้เสียเวลาก็มากมาย ถ้าอาตมาเลือกไม้เล่านั้นมาใช้ ก็เป็นเรื่องยุ่งยากมากความ เพราะว่าจะต้องออกไปหามา คนที่ช่วยขับรถก็ไม่มี หรือมีเขาก็ติดงาน เราหยุดเขาทำงาน เวลาไม่ตรงกัน ครั้นจะขับเองก็เกรงว่าจะดังเกินไป (ตรงนี้พูดเล่นๆ นะครับ พระเขาห้ามขับรถขับไม่้ได้ครับ) ลำพูนมิใช่เป็นหัวเมืองหลัก ของบางอย่างหายากมากหรือไม่มีเลย เป็นพระจะไปไหนมาไหนทีมิใช่เรื่องง่าย และอีกมากมายที่ควรระวัง ตรงนี้ก็เป็นความไม่สะดวกหนึ่งอย่าง และอื่นๆ อีกหลายอย่าง จริงๆ ก็มิใช้ปัญหาใหญ่อะไรถ้าจะทำจริงก็คงจะทำได้ แต่อย่างที่บอกนะครับไม่ค่อยสะดวก  แต่ถ้าอาตมาใช้ไ้ม้สักปัญหาต่างๆ ดังกล่าวจะหมดไปทันที เพราะมีเก็บไว้อยู่ในโรงไม้ทีวัดอยู่แล้้ว เพียงแค่ไปคัดมาก็เป็นอันเรียบร้อย (อาตมาจะคัดเฉพาะไม้ที่ไม่ค่อยดีมาทำ ส่วนที่ดี ๆ จะเก็บไว้ใช้งานที่สำคัญกว่านี้)

ไม้สักที่ว่าเป็นไม้ที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสท่่านได้ ซื้อเก็บสะสมไว้เมื่อ ๑๔-๑๘ ปีที่แล้ว ตั้งแต่อาตมายังเป็นสามเณรน้อยอยู่ เป็นการสะสมทีเล็กทีละน้อย ตามกำลังที่จะมี ส่วนหนึ่งก็ได้นำไปสร้างศาลา ซึ่งตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแ้ล้ว  ส่วนที่เหลืออีกจำนวนหนึ่งจะเก็บไว้สร้างอุโบสถ และใช้งานอื่นๆ ภายในวัด ตัวอย่างเช่นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา อาตมาได้เรียนกับหลวงพ่อว่า หลังจากทำโต๊ะวงเดือนเสร็จ ผมจะทำตู้เก็บผ้านวมของวัด ซึ่งมีประมาณ ๖๐ กว่าผื้น หมอนและผ้าห่มอีกมาก ต้องใ้ช้ไม้เยอะนะครับ ท่านบอกว่า ถึงใช้เยอะก็ต้องใช้ ก็ยังดีกว่าใช้ไม้อัดทำ เหตุผลบางส่วนและแลกกับที่อาตมาไม่ต้องออกไปหาข้างนอกโดยไม่จำเป็น ก็ตกลงใจใช้ไม้สักทำโต๊ะตัวนี้ครับ อีกอย่างเครื่องมือตั้งแต่ที่ใช้มาอาตมาไม่ค่อยได้สร้างให้ดีสมบูรณ์สักเท่าไหร่ ใช้แล้วก็แล้วกันไป บางครั้งก็ไม่ค่อยได้รักษามากนัก  แต่ความคิดอาตมาได้เปลี่ยนไป หลังจากที่ได้อ่านบทความเรื่อง "โต๊ะช่างไม้ในฝันของผม"ของโยมเขมทัต กรัยวิเชียร เป็นแรงบันดาลใจทำให้อาตมารู้จักคุณค่าของเครื่ีองมือที่เราใช้ และรู้สึกตำหนิตัวเองที่มองข้ามเรื่องนี้ไป ก็เลยตั้งใจว่าหากจะได้สร้างเครื่องมืออะไรสักอย่างหนึ่งจะทำให้ดีที่สุด และอาตมาคิดว่านี้เป็นการเลือกใช้วัสดุที่ตัวเองคิดว่าพอใจที่สุดในขณะนี้ครับ ดูเหมือนว่าจะเกินย่อๆ......ไปนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับ เล่าสู่กันฟังเล่นๆ เท่านั้นเอง อย่าคิดมากนะครับ จงพอใจกับสิ่งที่เรามี แล้วจะมีสุขเป็นที่หวังครับ

เจริญพรครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-10 21:00:19


ความคิดเห็นที่ 63 (1496064)
avatar
ไพบูลย์

 นมัสการครับ ท่านมหาวิชาญ อ่านที่ท่านเขียนมา ถ้า thaicarpenter.com มีปุ่มกด like ให้ อยากจะกด like ให้ซักล้านครั้ง จากข้อความ หลังจากที่ได้อ่านบทความเรื่อง "โต๊ะช่างไม้ในฝันของผม"ของโยมเขมทัต กรัยวิเชียร เป็นแรงบันดาลใจทำให้อาตมารู้จักคุณค่าของเครื่ีองมือที่เราใช้ และรู้สึกตำหนิตัวเองที่มองข้ามเรื่องนี้ไป ก็เลยตั้งใจว่าหากจะได้สร้างเครื่องมืออะไรสักอย่างหนึ่งจะทำให้ดีที่สุด และอาตมาคิดว่านี้เป็นการเลือกใช้วัสดุที่ตัวเองคิดว่าพอใจที่สุดในขณะนี้ครับ ดูเหมือนว่าจะเกินย่อๆ......ไปนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับ เล่าสู่กันฟังเล่นๆ เท่านั้นเอง อย่าคิดมากนะครับ จงพอใจกับสิ่งที่เรามี แล้วจะมีสุขเป็นที่หวังครับ 

ผมก็รู้สึกเหมือนหลวงพี่ และ รู้สึกชื่นชม ความละเอียดละออ ของคุณเขมทัต จากการทำงาน และ การนำเสนอ อย่างเป็นขั้นตอน อ่าน โต๊ะช่างไม้ในฝันของผม แล้ว รู้สึก อยากทำงานให้ได้แบบ คุณเขมทัต เหมือนกัน เครื่องมือ ที่เราใช้ เปรียบเหมือนอาวุธ ของทหาร มีดและเขียงของพ่อครัว การดูแลรักษาเครื่องมือของช่างไม้ ก็เปรียบเสมือน ทหารดูแล อาวุธ พ่อครัว ดูแล มีดเขียงที่ใช้ เช่นกัน อยากให้ทุกคนดูแลรักษาเครื่องมือให้ดีครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ไพบูลย์ วันที่ตอบ 2012-06-11 06:51:51


ความคิดเห็นที่ 64 (1496123)
avatar
shane guitarmaker

นม้สการหลวงพี่ครับ  รอชมอยู่ครับ กำลังจะทำโต๊ะเลื่อยวงเดือนเหมือนกันครับ  เห็นตัวฐานแล้วอยากเห็นแผ่นหน้าเร็วๆจังครับ 

ขอบคุณครับ 

ผู้แสดงความคิดเห็น shane guitarmaker วันที่ตอบ 2012-06-11 11:32:05


ความคิดเห็นที่ 65 (1496144)
avatar
ไผ่ตง

กราบ นมัสการ หลวงพี่ครับ รอชมต่ออยู่เหมือนกันครับ และขออนุญาตก็อปแบบหน่อยนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ไผ่ตง (konbapa-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-06-11 12:29:32


ความคิดเห็นที่ 66 (1496146)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน

เจริญพรครับโยม shane guitarmaker และโยม ไผ่ตง อาตมาต้องขออภัยด้วยนะครับที่ต้องให้รอนาน มีเวลาทำเพียงวันละเล็กน้อยเป็นบางวันหรือบางอาทิย์แทบจะไม่ได้ทำเลย เลยทำให้ดำเนินไปช้ามากครับเหตุผลตามที่ได้กล่าวไว้แล้วแต่ต้นๆ ของกระทู้  เมื่อวานเย็นและช่วงเช้าของวันนี้ก็ได้จัดเตรียมไม้ส่วนที่เป็นพื้น  บ่ายวันนี้จะทำการเพลาะให้เรียบร้อย คาดว่าช่วงค่ำๆ พอจะมีรูปบางส่วนมาให้ชมเพิ่มเติมครับ

ด้วยความยินดีและอนุญาตด้วยความเต็มใจครับ จัดการก็อปได้ตามสะดวกเลยนะครับ  พูดถึงเรื่องแบบแล้วถือว่าเป็นจุดอ่อนของอาตมาเลยทีเดียว  หลายชิ้นงานที่ผ่านมาการเขียนแบบไม่เคยเป็นเรื่องเป็นราวกะเขาสักที ทำได้เต็มที่ก็อย่างที่เห็นครับ ต่้อไปคงต้องหาโอกาสเรียนเขียนออกแบบให้ได้ดีกว่านี้สักครั้ง

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-11 12:47:13


ความคิดเห็นที่ 67 (1496155)
avatar
ธวัชชัย (เอก) ครับ

กระทู้นี้ขอชมอย่างเดียวครับ ไม่กล้าแซว

ผู้แสดงความคิดเห็น ธวัชชัย (เอก) ครับ วันที่ตอบ 2012-06-11 13:34:36


ความคิดเห็นที่ 68 (1496322)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

นำภาพโดยรวมมาให้ชมเล่นๆ  ภาพนี้เป็นไม้ที่่เตรียมไว้ทำพื้น ที่เห็นยังไม่ได้เพลาะนะครับ เพียงแต่ใสปรับหน้าให้ตรงแล้วนำมาวางเรียงดูว่าใช้ได้หรือยัง

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-11 22:36:53


ความคิดเห็นที่ 69 (1496323)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

อีมุมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-11 22:37:49


ความคิดเห็นที่ 70 (1496326)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

ส่วนภาพนี้ เป็นการเพลาะรวม แต่แบ่งเป็นสามส่วนตามแบบพื้นโต๊ะ ไม้ที่ใช้มีขาดความยาว ๘๐ กว่าซม. (เผื่อตัด) หนา ๓ ซม. กล้างแต่ละแผ่นไม่เท่ากันครับแล้วแต่ไม้จะมีให้แผ่นเล็กสุด ๑๐ซม.ใหญ่สุด ๑๕ ซม. ส่วนวิธีการเพลาะจะเล่าให้ฟังวันอื่นครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-11 22:46:27


ความคิดเห็นที่ 71 (1496338)
avatar
เขมทัต กรัยวิเชียร

กราบเรียนท่านวิชาญฯ

ภาพในความเห็นที่ 70 เป็นหารเพลาะไม้ที่กว้างที่สุดที่ผมเคยเห็นเลยครับ ท่านวิชาญใช้ปากกาอัดไม้ได้คุ้มค่าจริงๆ

ชอบใจมากที่ท่านใช้ปากกาตัวเดียวหนีบที่ส่วนกลางของไม้ ดูแล้วก็นั่งยิ้มถูกใจอยู่คนเดียวครับ เห็นฝีมือท่านมาแล้วเชื่อได้เลยว่ารอยต่อของไม้ที่เพลาะออกมาสนิทแน่นอน ผมจะเดาวิธีการของท่านไว้ในใจก่อนนะครับแล้วรอท่านเฉลยภายหลัง

น่าดีใจแทนครับที่ได้ไม้สักที่ได้อายุและดูแกร่งมาใช้งาน ลายแบบนี้น่าจะเป็นสักทองใช่ไหมครับ

เชื่อว่าโต๊ะเลื่อยวงเดือนตัวนี้น่าจะเป็น "โต๊ะเลื่อยในฝัน" ของอีกหลายๆท่านเลยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เขมทัต กรัยวิเชียร (kematat_k-at-yahoo-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-11 23:11:46


ความคิดเห็นที่ 72 (1496373)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

เจริญพรยามดึกนะครับโยมเขมทัต

จริงก็รู้สึกเขินๆ อายๆ อยู่เหมือนกัน ก่อนจะนำภาพนี้มาลงคิดอยู่พักใหญ่ครับว่าจะลงหรือไม่ลงดี  แต่ถ้าไม่เอามาลงก็คงจะไม่ได้เห็นขั้นตอนของการเพลาะส่วนนี้ไป ก็เลยได้ภาพนี้ออกมากครับ  ในภาพจริงๆ แล้วอาตมาใช้ปากการทั้งหมด ๓ อันครับ แต่พอดีภาพนี้ไม่เห็นปากกาครบทั้งสามเห็นแต่กลางตัวเดียว ทั้งหมดที่เห็นทั้งวัดมีเท่านี้ครับ ปากกาตัวยาว ๓ ตัว ตัวซีอีก ๖ ตัว ก็เลยต้องใช้เท่าที่มีครับ ที่แรกตั้งใจว่าจะเพลาะทีละชุด  แต่เกรงว่าจะช้าไปก็เลยรวบที่เดียวครับ  ส่วนวิธีการเพลาะยังไม่เฉลยนะครับเก็บไว้ก่อน รอให้อาตมาวาดรูปประกอบเสร็จก่อนแล้วค่อยมาเฉลยทเดียว 

ถูกต้องครับเป็นไม้สักทอง  เพลาะเสร็จแล้วคงต้องจัดการอุดรอยตำหนิเป็นการใหญ่  รอยตำหนิเยอะมากครับ

เพิ่มอีกภาพนะครับภาพนี้จะเห็นปากกาครบทั้ง ๓ อัน

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-11 23:47:27


ความคิดเห็นที่ 73 (1496528)
avatar
ลพ

นมัสการกด Likeขอรับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ลพ วันที่ตอบ 2012-06-12 13:46:30


ความคิดเห็นที่ 74 (1496595)
avatar
ตาโล

 like ร้อยเลยครับ ตุ๊เจ้า

การดำเนินเรื่องก็สบายๆ ดีครับ  

เปิดฝาบาตร รับlike 1ด้วยนะครับ

สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ตาโล (paisaan-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-06-12 19:36:13


ความคิดเห็นที่ 75 (1496676)
avatar
sornid

โต๊ะเลื่อยวงเดือนในฝันเลยครับ ท่านพระมหาวิชาญ รอชมแบบสำเร็จอยู่ครับ

ของผมเอาโต๊ะเก่าที่ทำเอง แล้วเอาไม้อัดมาแปะๆ แล้วเอาเลื่อยวงเดือน 10 นิ้ว มากีต้า

จับมาหงายท้อง แบบง่ายๆเองครับ พอตัดได้ ซอยได้ อยากทำให้มันดีเหมือนกันครับ

แต่เข้าไม้ทำเดือยยังไม่เป็นเลยครับ อาศัยตอกตะปู กับ ตะปูเกลียวเป็นตัวช่วยตลอดครับ

ว่าจะฝักเข้าเดือยดูบ้าง คงต้องดูแบบจากท่านพระมหาวิชาญหน่อยนะครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น sornid ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-12 23:26:35


ความคิดเห็นที่ 76 (1496838)
avatar
ลายไม้

เห็นงานและการทำงานของท่านพระมหาฯแล้ว ละเอียดทุกขั้นตอนมากๆเลยครับ ผิดกับโต๊ะของผมตีแปะอย่างเดียวไม่ได้มีความงามเลยซักนิด รอชมภาพตอนเสร็จแล้วด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ลายไม้ (pichit7868-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-13 13:39:41


ความคิดเห็นที่ 77 (1497018)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน

วันนี้เข้ามาดึกนิดนึง  โ่ยมลพ,โยมตาโล ขอบคุณมากนะครับ ที่พิมพ์ like ใ้ห้ (ใช้คำว่า"พิมพ์" น่าจะตรงกว่าเพราะพิมพ์เอาไม่มีที่ให้กด....ขำๆ นะครับ) 

โยม  sornid , ลายไม้  สาุธุนะครับที่ติดตามชม  ทั้งสองท่านมีวิธีการเหมือนกันคือ"ตีแปะ" อาตมาก็เช่นกันโดยมากก็ตีแปะ  ตีำไม้แตกบ้างตะปูงอบ้างไปตามเรื่อง  ก็เลยนึกอยากจะลองเปลี่ยนวิธีดูบ้าง  ก็เริ่มจากการลองผิดลองถูกครับด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเลยบวกกับใจเป็นตัวการ  ตรงนี้สำคัญครับ  หากใจพร้อมทุกอย่างก็ราบรื่น  เรื่องของากรทำเดือยหากมีโอกาสลองทดลองทำดูนะครับ  ติดขัด หรือสังสัยส่วนไหน ก็สามารถถามได้ครับ  ส่วนไหนที่อาตมาอธิบายไม่ได้  หรือทำไม่เป็น  เพื่อนๆ ในนี้จะช่วยแนะนำให้  ทุกคนล้วนแต่เป็นผู้เสียสละและมีน้ำใจเอื้ออารย์ต่อกันและกันเหมือนครบครัวเดียวกัน อาตมารู้สึกแบบนี้ครับ  เรื่องการทำเดือยอาตมาได้กล่าวไว้ในความเห็นที่ ๕๑  ว่าหากมีเวลาจะลองเขียนหรืออาจจะทำเป็นวีดีโอสั้นๆ ให้ได้ชมกันเพื่อเป็นตัวอย่างแบบง่ายๆ เวลายังไม่แน่นอนได้ความอย่างไรจะมาแจ้งให้ทราบครับ

วันนี้ยังไม่มีภาพมาให้ชมนะครับ  พอดีมีการเปลี่ยนแบบนิดหน่อยสำหรับตัวพื้นโต๊ะ  ตามรูปที่ ๑ เดิมพื้นโต๊ะจะถูกแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ซึ่งมีส่่วนกลางเป็นตัวสไลด์แบบถาวร  แต่ได้เปลี่ยนเป็นแบบยึดติดเกับพื้นทั้งหมด (ไม่แบ่งเป็น ๓ ส่วน) แล้วเซาะร่องด้านบนของพื้นโต๊ะซ้ายขวาทำเป็นตัวสไลด์แทน  คร่าวๆ ก่อนนะครับ  รายละเอียดทั้งหมดจะมาพร้อมกับ"วิธีเพลาะไม้พื้น" หลังจากปรับแต่งเรียบร้อยแล้ว  รอก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่เรียบร้อย  เข้ามาแจ้งข่าวก่อนครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-13 23:41:24


ความคิดเห็นที่ 78 (1497693)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

ตามที่ได้แจ้งไว้แล้วในความเห็นที ๗๗ ว่าจะมีการเปลี่ยนแบบในส่วนของพื้นโต๊ะจากแบบที่สไลด์ถาวรซึ่งแยกเป็นสามส่่วน  มาเป็นแบบยึดติดกับโครงโต๊ะเป็นส่วนเดียวกันทั้งหมด  วันนี้จะนำแบบโดยรวมทั้งหมดของโต๊ะตัวนี้  และวิธีการเพลาะไม้พื้นมาให้ชมกันกันครับ

เริ่มจากมุมรวมก่อนครับ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-15 22:05:29


ความคิดเห็นที่ 79 (1497694)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

พื้นโต๊ะแบบใหม่  แบบนี้จะเป็นการยึดทุกส่วนติดกับโครงโต๊ะทั้งหมด  แล้วเซาะร่องนนพื้นด้านซ้ายและขวาของโต๊ะเพื่อทำเป็นรางสไลด์

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-15 22:09:32


ความคิดเห็นที่ 80 (1497708)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

ต่อไปเป็นการเพลาะไม้พื้น  นี่แบบที่อาตมาใช้เพลาะ ขนาดส่วนต่างๆ ตามที่เห็นครับ

          วิธีที่อาตมาใช้คือ  "การเพลาะไม้ด้วยกาวร่วมกับการสอดลิ้น"  จะคล้ายๆ กับ "การเพลาะไม้ด้วยการใช้กาวร่วมกับรางลิ้น"  แต่แทนการทำขอบไม้ด้านหนึ่งเป็นรางและอีกด้านหนึ่งเป็นลิ้น  การเพลาะไม้ด้วยวิธีนี้ขอบไม้ด้านที่จะเพลาะเข้าด้วยกันจะทำเป็นรางยาวโดยตลอดทั้ง ๒ แผ่น  ขนาดความกว้างของรางที่เซาะจะต้องเท่ากับความหนาของลิ้นที่ใช้สอด  (ใช้หลักการเดียวกันกับการทำราง-ลิ้น)  ส่วนความลึกของรางที่เซาะจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของความกว้างของลิ้น  และลิ้นที่ใช้จะต้องยาวไปตามความยาวของแผ่นไม้ที่จะเพลาะเข้าด้วยกัน  การเพลาะไม้ด้วยวิธีนี้จะทำให้ความแข็งแรงเหมือนกับการเพลาะด้วยกาวร่วมกับราง-ลิ้น  วิธีนี้เป็นวิธีทีถูกใจอาตมาครับ  เหมาะสมหลายอย่าง ๑.ไม่ต้องเสียความกว้างของหน้าไม้ไปอีกเกือบ ๑ ซม. ต่อแผ่น  ๒.สามารถนำเศษไม้เล็กๆ ที่เหลือจากการปรับไม้ต่างๆ มาใช้ได้อีกประหยัดได้อีกหน่อย  ๓. ความแข็งแรกดีกว่าการเพลาะแบบธรรมดาโดยใช้กาวเพียงอย่างเดียว  เลยตกลงเหลือกแบบนี้ครับ

ทุกท่านอาจจะคิดว่าอาตมามุสา  เพราะรูปที่เห็นไม่ตรงกันกับข้อความด้านบนเลย  จริงครับต่างกันนิดหน่อย  แต่ก็จัดเข้าในวิธีที่กล่าวแล้ว  แต่อาตมาได้เปลี่ยนแปลงให้ผิดจากนั้นเล็กน้อย  โดยเว้นด้านหัวท้ายของแผ่นที่จะเพลาะไว้ด้านละ ๑๐ ซม. คือไม่เซาะร่องตลอดแนวยาวของไม้  เพราะไม่ต้องการให้เห็นรอยของลิ้นที่ใช้เพลาะ  และขนาดของราง-ลิ้น,ไม้สอด  จะต่างออกไปแต่ไม่มากตามขนาดดอกเร้าเตอร์ที่มีครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-15 22:41:38


ความคิดเห็นที่ 81 (1497710)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

ต่อไปชมภาพจริงกันบ้างนะครับ  ภาพนี้จะเป็นภาพต่อจากความเห็นที่ ๖๙  การเซาะร่องอาตมาใช้เร้าเตอร์ช่วยด้วยวิธีตามภาพ  โต๊ะที่ติดตั้งเร้าเตอร์มีทั้งแนวตั้งและแนวนอน  แต่รูน๊อตของเร้าเตอร์ (ที่ติดกับเร้าเตอร์) ไม่ค่อยดีเลยไม่กล้าเสี่ยง  กลัวร่วงครับ  ยังไม่ได้ทำใหม่

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-15 22:48:21


ความคิดเห็นที่ 82 (1497711)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

หน้าตาของร่องที่ได้ครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-15 22:49:42


ความคิดเห็นที่ 83 (1497712)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

หลังจากทำร่องเสร็จแล้ว  ต่อไปก็ทำลิ้นสอด  นำเศษไม้มาผ่าให้ได้นาดตามต้องการ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-15 22:52:16


ความคิดเห็นที่ 84 (1497713)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

ใช้สิ่วทำการแต่งหัวท้ายให้มีูรูปเหมือนร่อง 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-15 22:54:09


ความคิดเห็นที่ 85 (1497714)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

หน้าตาเป็นแบบนี้ครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-15 22:54:55


ความคิดเห็นที่ 86 (1497715)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

จากนั้นก็นำมาทดลองใส่ในร่อง  ตรวจความเรียร้อยและจัดแต่งให้เข้าที่  ลค้ายกับการทำเดือยครับ ต้องทดลองดูก่อน เพื่อให้ได้ขนาดที่พอดี

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-15 22:57:46


ความคิดเห็นที่ 87 (1497716)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

อีกมุมครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-15 22:58:32


ความคิดเห็นที่ 88 (1497717)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

ทดสอบอีกครั้งโดยการนำทุกชิ้นเข้าประกอบด้วยกันก่อนจะทากาว

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-15 23:00:42


ความคิดเห็นที่ 89 (1497718)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

หลังจากนั้นก็เรื้ออกมาทากาวทั้งหมดเพื่อทำการเพลาะต่อไป

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-15 23:02:03


ความคิดเห็นที่ 90 (1497719)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

หนีบด้วยปากกา  เช็ดกาวให้เรียบร้อย  รอกาวแห้งแล้วค่อยปรับแต่งอีกที  ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนของการเพลาะไม้พื้นครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-15 23:05:29


ความคิดเห็นที่ 91 (1497723)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

พอกาวแห้งก็จัดการใสปรับส่วนด้านล่างของแผ่นให้เรียบก่อน  (ด้านเดียว)  เพื่อจะำนำไปยึดติดกับโครงโต๊ะ  หลังจากยึดเสร็จแล้วค่อยใสปรับด้านบนให้เรียบทีหลัง

ภาพนี้เป็นการนำมาวางลองดูก่อน  ยังไม่ได้ใสด้านบนนะครับ  รู้สึกว่าหนักเอาการดีครับตรงกับควมหวังที่ตั้งไว้ 

ขั้นต่อไปจะเป็นการยึดแผ่นพื้นติดกับโครงโต๊ะนะครับ............รออีกตามเคย 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-15 23:14:13


ความคิดเห็นที่ 92 (1497724)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

แถมอีกภาพ...............ลืมครับ  ก่อนที่จะนึกไม่ได้  ตามแบบใหม่นี้อาตมาได้นำไม้ประดู่มาใช่ร่วมครับ  ที่เป็นสีแดงๆ  ส่วนไม้ประดู่ตรงนี้จะเซาะร่องทำเป็นรางครับทั้งซ้ายและขวา

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-15 23:17:12


ความคิดเห็นที่ 93 (1497726)
avatar
เขมทัต กรัยวิเชียร

ขอชมท่านวิชาญฯว่าท่านเป็นผู้ที่เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เร็วจริงๆครับ

เริ่มต้นกระทู้นี้เมื่อ 8 วันก่อนด้วยภาพสเก็ตช์ มาวันนี้ท่านเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้ว เก่งจริงๆครับ

เรื่องการเข้าลิ้นท่านก็ทำได้เรียบร้อยและแข็งแรงดีมากครับ

ตามภาพที่ 88, 91 และ 92 ไม้ประดู่ที่เพลาะแทรกเข้าไปทำให้พื้นโต๊ะตัวนี้เด่นจากเดิมขึ้นไปอีก นี่ขนาดยังไม่ได้ขัดและลงน้ามันนะครับ ภาษาในละแวกวัดสวนลำไยคงจะ อู้กันว่า...งามขนาด :)

ผมสงสัยประการเดียวจึงขอกราบเรียนถามท่านว่า มีเหตุผลพิเศษอะไรหรือเปล่าครับถึงตั้งใจจะเซาะร่องกว้างถึง 4 ซม. ร่องปกติที่เคยเห็นจะอยู่ที่ประมาณ 2 - 2.5 ซม. เท่านั้น

ผู้แสดงความคิดเห็น เขมทัต กรัยวิเชียร (kematat_k-at-yahoo-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-15 23:20:10


ความคิดเห็นที่ 94 (1497735)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน

ขอบคุณมากนะครับ   ลองฝึกทำดูครับยังมึนไม่หายเลยครับ  ยากกว่าเขียนด้วยมือ  แต่ดูแล้วรู้เรื่องกว่าเขียด้วยมือ โปรแกรม sketchup เมื่อครั้งหนึ่งอาตมาเคยลองหัดใช้มาบ้างแล้วแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีการ  วาดได้เฉพาะรูปทรงง่ายๆ เท่านั้น จังหวะเหมาะพอดีช่่วงนี้บ้านเรา (thaicarpenter.com) มีครูมาสอนถึงบ้านตามกระทู้ "ริ่มต้นกับ sketchup จนถึงงานVray for sketchup" ก็เลยลองศึกษาตามครับ

ไม้ประดู่สองชิ้นที่นำมาใช้อาตมารู้สึกว่าเนื้อไม้ไม่ค่อยละเอียดเท่าที่ควรแต่ก็แกร่งใช้ได้เป็นไม้วงกบเก่าครับ  ส่วนอายุของไม้น่าจะเกินพอครับ

ที่ใช้ร่องกว้างถึง ๔ ซม. ไม่มีเหตุุผลพิเศษอื่นนอกจากต้องการให้แข็งแรงแลมั่นคงขึ้นครับ  ร่องกว้างตัวลิ้นก็กว้างตาม  แต่ยังเป็นเีพียงแค่แนวคิดนะครับ  เพราะยังไม่ได้ลงมืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอีกทีครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-15 23:51:52


ความคิดเห็นที่ 95 (1498031)
avatar
banjo

ชื่นชมผลงานของท่าน พระเดชพระคุณพระมหาวิชาญอย่างมากเลยครับ

ขออนุญาตใช้ภาษาปกตินะครับ ใช้ภาษาพระไม่ถูก ว่าขอบพระคุณท่านมากที่แบ่งปัน

วิธีการทำงานไม้อย่างเนี้ยบ ผมดูแล้วจะพยายามซึมซับวิธีการของท่านครับ

ไม่ทำอะไรชุ่ยๆแบบขอไปที อย่างที่เคยมา

 

ผู้แสดงความคิดเห็น banjo (banjongwbumrung-at-yahoo-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-16 09:25:20


ความคิดเห็นที่ 96 (1498741)
avatar
<สุทิน.คลองตัน>
image

จาก ความเห็น ที่ 78 - 79

ไม่ ทราบ ... ผม จะ มา ห้าม ไว้ ทัน หรือ ไม่ ... ! 

จาก แบบ หน้า โต๊ะ เลื่อย ฯ ที่ จะ เจาะ ...

... ช่อง ติดตั้ง เลื่อย วง เดือน ไว้ ตรง กลาง เป๊ะ ... นั้น ... !

ผม ขอ อนุญาต ... กราบ เรียน แนะนำ ...

... ให้ เจาะ ช่อง เยื้อง ไป ทาง ขวา ... ถ้า ถนัด ขวา ... !

เพื่อ ให้ มี พื่นที่ ประคองไม้ ...

... ทาง ด้าน ซ้าย ... มาก ขึ้น ... ครับ ...!

ผู้แสดงความคิดเห็น <สุทิน.คลองตัน> ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-17 03:43:19


ความคิดเห็นที่ 97 (1500147)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน

เจริญพรครับโยม   banjo  สาธุครับที่เข้ามาเยื่ยมชม  สองสามวันที่ผ่านมาอาตมาติดธุระที่เชียงใหม่เลยไม่ค่อยได้เข้ามา  พอเข้ามาเห็นคำว่า "พระเดชพระคุณ..." นำหน้าชื่ออาตมาในความเห็นที ๙๕  ตกใจมากครับ  ส่วนตัวอาตมาไม่ได้คิดอะไรนะครับทราบและเข้าใจดี  ดีใจและยินดีที่โยมเข้ามาทักทายพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  แต่ที่ว่าตกใจเพราะว่าคำว่า"พระเดชพระคุณ"  ท่านจะใช้นำหน้าชื่อของพระราชาคณะชั้นธรรมขึ้นไปครับ  เช่น  "พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปัญญาภรณ์" เป็นต้น  ส่วนอาตมามีชื่อนำหน้าว่า "พระมหา" เท่านั้นครับ  ถือโอกาสนี้แนะนำว่า   หากเราไม่ทราบว่าควรจะใช้คำใดดี ให้เราใช้คำสัพพนามเรียกว่า  "ท่าน" เหมาะที่สุดครับ  อาตมาทราบและเข้าใจดีครับโยมใช้คำสุภาพปกติทั่วไปก็เป็นอันใช้ได้ครับ 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-19 10:48:47


ความคิดเห็นที่ 98 (1500930)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน

ขอบคุณโยมสุทินมากนะครับที่แนะนำ  ยังทันอยู่ครับเพราะตั้งแต่วันที่เพลาะไม้ทำพื้นเสร็จก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเลย  พอดีช่วงนี้มีเหตุที่จะต้องไปธุระที่ รพ.เชียงใหม่ทุกวันงานตรงนี้เลยต้องคาไว้ก่อนกว่าจะได้ลงมือทำต่อก็คงอีกหลายวันครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-20 19:53:34


ความคิดเห็นที่ 99 (1502065)
avatar
peter o-ver
image

กราบนมัสการพระคุณเจ้า

         ปุจฉา....ที่กระผมใช้คำว่า"พระคุณเจ้า"นั้นเป็นการถูกต้องหรือไม่ประการใด...ขอรับ

                

อีกเรื่องหนึ่ง....

            ตามความเห็นของกระผมเรื่อง"ช่องสำหรับติดตั้งวงเดือน"กระผมเห็นตามแนวคิดเดิมของพระคุณเจ้านั้นดีอยู่แล้วขอรับ ตัวเครื่องวงเดือนให้อยู่ ตรงกลาง น่าจะเหมาะกว่า ด้วยเรื่องความสมดุลย์ของหน้าโต๊ะ  ความสมดุลย์ของชิ้นงานเมื่อนำไม้เข้าเครื่องเพื่อตัด  สำหรับสาเหตุ เพราะหากกระผมต้องการตัดไม้ที่เป็นไม้แผ่นกว้างให้เท่ากันทั้งสองข้าง ตัวโต๊ะที่มีเครื่องวงเดือนติดตั้งตรงกลางจะมีพื้นที่ รับไม้ ได้เท่ากันทั้งสองข้างขอรับ โต๊ะเลื่อยวงเดือนกระผมส่วนใหญ่เอาไว้ใช้ตัดงาน ไม้กว้าง, ไม้แผ่นใหญ่, ตัดไม้เป็นแผ่นยาว ผมจึงเลือกให้ตัวเลื่อยวงเดือนติดตั้งไว้ ตรงกลาง (เดินสายกลางตามคำสอนนะขอรับ) เหตุและผลก็มีเพียงนี้ นำเสนอพระคุณเจ้าด้วยเป็นแนวคิดส่วนตัวของกระผม ควรมิควรสุดแท้แต่พระคุณเจ้าพิจารณาเถิด..ขอรับ

ผู้แสดงความคิดเห็น peter o-ver ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-23 10:12:23


ความคิดเห็นที่ 100 (1502255)
avatar
พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน
image

วิสัชนา.....คำว่า"พระคุณเจ้า" เป็นคำเรียกพระภิกษุที่ถูกต้องที่สุดครับ  หากยาวไปไม่สะดวก "ท่าน หรือ หลวงพี่" ก็พอครับ แบบเป็นกันเองดีครับ  หรือตามแต่โยมจะสะดวกครับ

ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกๆ ความเห็นจะเก็บไว้เป็นข้อมูลต่อไปครับ 

รบกวนสอบถามโยมปีเตอร์สักเล็กน้อยหรือท่านอื่นๆ ก็ได้ช่วยตอบหน่อยนะครับ  อยากจะทราบว่า  ไม้ตามศรในรูปทั้งภาษาไทยและอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรครับ  อาตมาเรียกชื่อไม่ถูกครับ  อนุโมทนาขอบคุณล่้วงหน้าครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาวิชาญ สุขวฑฺฒโน (vichan02-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-23 23:01:441 2 3 »


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.